Elliptigo

Elliptigo

Rental Rates One Hour $25 Three Hours $50 Day (until 5:00pm) $75
Helmet Rental

Helmet

Rental Rates One Hour $2 Day (until 5:00pm) $5 Three or More…
Umbrella

Beach Umbrella

Rental Rates Day (until 5:00pm) $5 Three or More Days $4 per…
Child Seat Rental

Child Seat

Rental Rates Child seats are only available as an addition to single…
Child Tricycle Rental

Child Tricycle

Rental Rates One Hour $2 Three Hours $4 Day (until 5:00pm) $5…
Child Trailer Rental

Child Trailer

Rental Rates Three Hours (Minimum rental period) $10 Day (until 5:00pm) $12…
Adult Three Wheeler Rental

Adult Trike

Rental Rates   One Hour $14 Three Hours $28 Day (until 5:00pm)…
Tandem Rental

Tandem

Rental Rates One Hour $14 Three Hours $28 Day (until 5:00pm) $32…
Road Bike Rental

Road Bike

Rental Rates One Hour $12 Three Hours $24 Day (until 5:00pm) $30…